yuikki:

江戸吉原おいらん道中 -イチヨウ桜- by Neconote on Flickr.